تبلیغات
<-Title->ماجرای عجیب سانسور گسترده یك فیلم <-Title-> <-Contentbody1->
ابوالحسن داوودی كارگردان مطرح سینما به بهانه نمایش سریالش از تلویزیون گفت وگویی با هفته نامه سروش كرده و در آن حرفهای جالبی درباره سانسور عجیب و غریب یكی از فیلمهایش در تلویزیون در سالهای قبل زده است.

آقای داوودی در این باره گفت: یكی از آثار توقیفی من برمی گردد به اوائل دهه هفتاد. فیلم ایلیا نقاش جوان است كه اصلا مال خود تلویزیون است و شبكه دوم آن را تهیه كرده است. آن كار هیچ وقت و هیچ شرایطی اكران نشد در حالی كه در چند جشنواره مختلف جایزه گرفته بود. بعدها شش هفت سال بعد یك نسخه از آن از طریق سیما پخش شد.

وی ادامه داد: آن فیلم ۱۲۳ دقیقه ای بود اما یك نسخه ۶۰دقیقه ای از آن به نمایش در آمد. یعنی حتی از نصف فیلم هم كمتر بود. چیزی كه عجیب بود این بود كه رضا كیانیان شخصیت اصلی فیلم اصلا در كار حضور نداشت. باور كنید حتی یك فریم از كیانیان نبود.

منبع: شفاف
<-Contentbody1-><-Contentbody2-> <-Contentbody2->