تبلیغات
<-Title->تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه<-Title-> <-Contentbody1->

سفر کریس رونالدو و نامزدش به استانبول این شهر را برای ساعاتی به هم ریخت.
رونالدو که همراه با نامزدش که یک مدل روسی است و با جت اختصاصی به استانبول رفته بودند تا یک مجتمع تجاری را افتتاح کنند اگرچه به کمک هلی کوپتر و با دو ساعت تاخیر به ساختمان مجتمع تجاری رسیدند اما به دلیل حضور چشمگیر بیش از ۵ هزار نفر برای دیدار با ستاره پرتغالی پلیس استانبول مراسم را لغو کرد چون اعتقاد داشت، امکان تامین امنیت این زوج سرشناس وجود ندارد.

50f0193acfec2a6ab476de9d7d735a46 تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

1ddc6fbbfd61dbe6c9f39274616d64d3 تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

2f8b45709d3b0f289fa3a3b3ce2fff09 تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

38b37bcf5ee3ea3a119df3069ef7f5c9 تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

8f0f82be2622ba49e41097a92a3f3f88 تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

701b687f19906c27ddb1b2cc93361fe4 تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

c571b1daea34ef869e1b7ccedf4895e1 تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

647c12a3e97b7f6ef5b6123a5f0c8f37 تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

edd768611797e199f46995572374e06c تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

bd302d7bfb5e23a5e6970b82b60a8d21 تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

13ade1191a494298e3d97859b3c9a47d تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

7cdb0a087ca60c826af248a8924e38cf تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

837c53ebf73ecf9041f26ca356db4d0d تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

4535e04b1a7cb5c7029ed70516f1f8e0 تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

ca231fddfb3c00d94cca393d8e477288 تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

5b8cae05cf3fc4e41189d59635668279 تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

0395e63472f781cb408cb007488a839f تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

9c0a0e3d65ec3f49a4b7088a93d76c90 تصاویری از حضور کریستیانو رونالدو و نامزدش در ترکیه

 

<-Contentbody1-><-Contentbody2-> <-Contentbody2->