تبلیغات
<-Title->ادعای لغو حکم اعدام<-Title-> <-Contentbody1->


بی بی سی مدعی شد دیوان عالی کشور حکم سعید ملک پور را که به جرم مدیریت سایت های مستهجن به اعدام محکوم شده بود، لغو کرده و دستور برگزاری مجدد دادگاه را صادر کرده است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل ملک پور، به بی بی سی فارسی گفت: "برخورد دیوان عالی کشور در این زمینه بسیار خوب و منطقی بوده است و ما حتی امیدواریم با دفاعیات مستدل ما در دادگاه حکم برائت برای سعید ملک پور صادر شود."

لازم به ذکر است سعید ملک پور گرداننده یکی از بزرگترین و مشهورترین سایتهای پورنو فارسی به نام «آویزون» بوده است.

<-Contentbody1-><-Contentbody2->
<-Contentbody2->