تبلیغات
<-Title->وحشت خاكستری كرمانشاه را فرا می گیرد<-Title-> <-Contentbody1->

براین اساس گرد و غبار غلیظ تا اواخر امروز، مناطق مختلف استان كرمانشاه را در بر می گیرد و ساكنین استان از این وحشت خاكستری باز هم به ستوه خواهند آمد .

كرمانشاه - اداره كل هواشناسی استان كرمانشاه روز پنجشنبه در اطلاعیه ای از ورود طوفان گرد و خاك غلیظ به جو استان از ساعاتی دیگر، خبر داد.

در این اطلاعیه كه به دفتر ایرنا مركز كرمانشاه ارسال شده است، به تشكیل طوفان گرد و خاك غلیظ ظرف امروز و امشب بر روی كشورعراق و انتقال تدریجی آن به استانهای غربی از ساعاتی دیگر، اشاره شده است.

براین اساس گرد و غبار غلیظ تا اواخر امروز، مناطق مختلف استان كرمانشاه را در بر می گیرد و ساكنین استان از این وحشت خاكستری باز هم به ستوه خواهند آمد .

قرار است دید افقی بر اثر ورود این سامانه غبارآلود در استان و بخصوص مناطق مرزی به كمتر از 500 متر برسد.

در پیش بینی اداره كل هواشناسی استان كرمانشاه آمده است كه از بعد ازظهر فردا، بتدریج از غلظت غبار در سطح استان كاسته شود.

<-Contentbody1-><-Contentbody2-> <-Contentbody2->