تبلیغات
<-Title->هدیه‌های عاشقانه<-Title-> <-Contentbody1->

هیچ چیز تصادفی اتفاق نمی افتد:

از خواب که بیدار میشوی هدیه ای بر روی تختت می بینی، قبل از شستن صورتت کنجکاوانه آنرا می گشایی

شاید خیلی هدیه ات را دوست نداشته باشی ، آنرا گوشه ای می گذاری

روز بعد دوباره هدیه ای می بینی، شاید این هدیه را خیلی دوست داشته باشی

این هدیه خوب هر چیز دوست داشتنی ای می تواند باشد

این هدیه هر روز از خدا به دستت می رسد و تو آگاه نیستی ، هدیه تو یک روز کامل زندگیست

بعضی اوقات پر از دردسر و سختی

بعضی اوقات پر از شادی و موفقیت

پس بیا هر روز از خدا بخاطر این هدیه ها تشکر کن و سعی کن که از آن بهترین استفاده را کنی

اگر هدیه امروزت را دوست نداری منتظر باش چون روز دیگری در راه است

 

 


<-Contentbody1-><-Contentbody2-> <-Contentbody2->